Knihkupectví Hodonín

222 ÚLOH K JEDNOTNÝM PŘIJÍMAČKÁM - ČJ A LITERATURA

Nakladatel: Akcent
Rok vydání: 2015
EAN: 9788074970870


Cena: 79 Kč
KOUPIT
  ( Skladem )
Popis knihy:

Sbírka testových úloh, nazvaná 222 úloh k jednotným přijímačkám, je určena všem žákům, kteří se připravují na tzv. jednotné přijímačky z českého jazyka a literatury. V úvodu sbírky najdete základní informace o znalostech a dovednostech, které budou v letošních testech ověřovány, a také o typech testových úloh, s nimiž se v testech mohou žáci setkat. Hlavní část sbírky tvoří 222 zcela nových, dosud nikde nepublikovaných úloh, odvozených od obsahového vymezení testů, které zveřejnil CERMAT – organizátor jednotných přijímaček. Každá úloha je opatřena symbolem, který vyjadřuje, kdo by měl úlohu zvládnout. Tím je vlastně vyjádřena obtížnost úlohy. V závěru sbírky je uveden klíč správných řešení. Garanty odborné úrovně sbírky jsou její autoři, zkušení odborníci s bohatou publikační činností, zejména v oblasti ověřování výsledků vzdělávání v českém jazyce a literatuře. Sbírka samozřejmě není určena jen žákům, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na střední školy. Mohou ji využívat i žáci ostatních ročníků, které přijímací zkoušky čekají třeba za rok či dva. Úlohami ve sbírce jsou totiž vesměs ověřovány základní jazykové a čtenářské dovednosti, které žáci nezískávají najednou, ale osvojují si je postupně.