Knihkupectví Hodonín

ALFA A OMEGA ŘEDITELE ŠKOLY - ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA PRO ROK 20

Autor: Dandová Eva
Nakladatel: Raabe
Rok vydání: 2020
EAN: 9788074964510


Cena: 325 Kč
Akční cena: 309 Kč
KOUPIT
  ( Není skladem )
Popis knihy:

Novinky ze školské legislativy a managementu nezbytných pro správné fungování školy v roce 2020 Publikace Alfa a omega ředitele školy – školská legislativa přináší zpracovaná legislativní témata, která se týkají každého ředitele či pracovníka vedení školy, s akcentem na nejnovější změny. První kapitola představuje nejen nejnovější legislativní změny v oblasti platů ve školství, ale předkládá i komplexní přehled této problematiky od přehledu jednotlivých platových složek až po specifika platů pedagogických pracovníků ve školství, především při odměňování přímé pedagogické činnosti. Publikace se dále věnuje každoročně aktuální problematice odkladů školní docházky, včetně odkladů dodatečných, které jsou ilustrovány konkrétním případem z praxe Ústavního soudu. Dále neopomíjí ani témata, která také bohužel bývají běžnou součástí školního života, a to problematiku školních úrazů s důrazem na jejich odškodňování i odpovědnost školy a dále problematiku povinnosti zaměstnance k náhradě škody způsobené zaměstnavateli, včetně rozsahu jednotlivých náhrad. Kniha je určena především ředitelům škol i dalším pracovníkům vedení, jimž poskytne přehled o aktuálních tématech, s nimiž se každoročně ve své školské praxi setkávají. Obsah publikace: - Několik poznámek k platům - Odklad školní docházky - Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - Odškodňování školních úrazů v základních školách