Knihkupectví Hodonín

AUTOMOBIL (NEJEN) V PODNIKÁNÍ (4. VYDÁNÍ)

Nakladatel: Wolters Kluwer ČR
Rok vydání: 2015
EAN: 9788074787058


Cena: 294 Kč
Akční cena: 279 Kč
Na dotaz
  ( Není skladem )
Popis knihy:

Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se daňové problematiky spojené s používáním automobilů a dále cestovních náhrad (náhrada jízdních výdajů). Kromě problematiky týkající se daně z příjmů je velký prostor v knize věnován také otázkám týkajících se DPH a daně silniční. V knize jsou řešeny i otázky nedaňového charakteru související s provozem vozidel (např. postup v případě havárie). Výhodou této knihy je to, že se jedná o dotazy z praxe, které nebyly „uměle“ vytvořeny autory. V knize jsou uvedeny ustanovení některých zákonů, které se přímo či nepřímo dotýkají vozidel Otázky jsou roztříděné do 16 tematických okruhů.