Knihkupectví Hodonín

NEVÍTANÍ VETŘELCI - INVAZNÍ ROSTLINY A Ž IVOČICHOVÉ V EVROPĚ

Nakladatel: Academia
Rok vydání: 2014
EAN: 9788020023162


Cena: 395 Kč
Akční cena: 375 Kč
Na dotaz
  ( Není skladem )
Popis knihy:

Biologické invaze se dotýkají nás všech, ať chceme nebo nechceme. S rostoucím cestováním do exotických krajů a nárůstem zahraničního obchodu roste i množství neúmyslně i úmyslně zavlečených druhů. Některé z nich působí problémy v ochraně přírody, ohrožují lidské zdraví či mají negativní dopad na ekonomiku. Kniha přináší příběhy o životě, ekologii a kontrole vybraných invazních rostlin, bezobratlých živočichů a obratlovců, a to ve 24 samostatných profilech pro každý jeden invazní druh. Kapitoly jsou bohatě doplněny fotografiemi, které dokreslují invadovaná stanoviště a charakteristické rozlišovací znaky.