KATEGORIE

DETAIL KNIHY

12 PŮLTÓNŮ

12 PŮLTÓNŮ

Autor: Kisielewska Zuzanna
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026214298
Žánr: Encyklopedie a naučná
Rok vydání: 2019
Stav: Není skladem
CENA: 99 Kč
Anotace

Kniha se originálním zpùsobem zabývá hudbou ve všech jejích možných podobách. Je nutné slyšet, aby se èlovìk radoval z hudby? Kdy vznikl první hudební hit? Jak hudba pùsobí na city? Jak a proè se liší hudební cítìní v rùzných oblastech svìta. Kniha je plná originálních otázek a pøekvapivých odpovìdí. Autorka nepíše jen o skladatelích a dílech, ale i o principech, na kterých hudba stojí, a jak pùsobí na lidské životy. Dìti se dozvìdí, kdo použil most jako hudební nástroj, jak vypadá melodie, proè je v Asii víc lidí s absolutním sluchem, jak souvisí evoluce se smyslem pro rytmus a co spojuje hudbu s astronomií. Kniha je urèena pro dìti od 9 let. Kniha byla v roce 2017 nominována v polské sekci soutìže IBBA za grafické zpracování. Zuzanna Kisielewska je polská novináøka, dcera známého polského skladatele a hudebníka Wac³awa Kisielewskiego.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.