KATEGORIE

DETAIL KNIHY

AMOS PLUS K ŽIVÉ ABECEDĚ (1A-51)

AMOS PLUS K ŽIVÉ ABECEDĚ (1A-51)

Autor: Novotný Miloš
Nakladatel: Nová škola
EAN: 9788076003767
Žánr: Učebnice pro ZŠ
Rok vydání: 2022
Stav: Není skladem
CENA: 54 Kč
Anotace

Barevné pracovní sešity AMOS PLUS pro 1. ročník přinášejí možnost: 1. Aplikace získaných dovedností a znalostí materiálů AMOS, a tím smysluplnou motivaci pro další výuku čtení, psaní, počítání a prvouky. 2. Rozvoje žáků prostřednictvím náročnějších typů cvičení, které zaujmou i nadanější žáky. 3. Budování základů informatického myšlení prostřednictvím práce s obrázky, značkami, symboly, texty, tabulkami a schématy. 4. Vedení žáků k samostatnému písemnému projevu psaním slov podle autodiktátů a zapisováním jednoduchých vět vyjadřujících děje na obrázcích. 5. Smysluplného využívání oblíbených samolepek ke čtení s porozuměním, osvojování slovní zásoby a rozvoji prostorové orientace. V rámci uceleného souboru AMOS se mohou žáci 1. ročníku snadno seznamovat s psaním a čtením v Čteme a píšeme s Agátou, s čísly a početními operacemi v Matýskově matematice a se světem kolem nás v Oskarově prvouce. Pracovní sešity AMOS PLUS pak umožní tyto znalosti a dovednosti rozvíjet jejich aplikací v rámci nových typů úkolů, které zaujmout i nadanější žáky. Jako v ostatních materiálech AMOS jsou žáci vedeni k samostatnému řešení úkolů s pomocí piktografi ckých zadání. K řešení úkolů žáci dále využívají i práci s obrázky, značkami, symboly, texty, tabulkami a schématy, a tím budují základy informatického myšlení. NNS1A-51

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.