KATEGORIE

DETAIL KNIHY

BALZÁM PRO DUŠI

BALZÁM PRO DUŠI

Autor: Ferrero Bruno
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026213840
Žánr: Poezie, citáty, drama
Rok vydání: 2018
Stav: Skladem
CENA: 149 Kč
Anotace

Nový soubor krátkých duchovních pøíbìhù a zamyšlení známého salesiánského autora dává opìt podnìty pro osobní rozjímání, spoleènou èetbu nebo jen pro chvíle, kdy potøebujeme potìšit a povzbudit. Moudrost a laskavost každého z povídání ocení všichni, kteøí hledají dotek vlídného duchovního pouèení a posily. Salesián Bruno Ferrero vydal v Portále øadu knih pro potìchu duše, naposledy napø. Hvìzdy pro duši, Rosa pro duši, Svítání pro duši nebo Hostina pro duši.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.