KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ČESKÝ JAZYK 2 UČEBNICE PRO 2.ROČNÍK ZŠ (2-55)

ČESKÝ JAZYK 2 UČEBNICE PRO 2.ROČNÍK ZŠ (2-55)

Autor: Konůpková, Marková
Nakladatel: Nová škola
EAN: 9788076002142
Žánr: Učebnice pro ZŠ
Rok vydání: 2021
Stav: Není skladem
CENA: 99 Kč
Anotace

V úvodu nové učebnice je zařazeno opakování učiva z 1. ročníku. Následně se žáci se v učebnici seznámí s pojmy abeceda, slovo a věta, naučí se různé druhy vět, ozřejmí si pojmy slovo, slabika, hláska a písmeno, tvrdé a měkké souhláskami, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a slovní druhy. Naučí se základy psaní velkých písmen a spojování vět do souvětí. V závěru nechybí souhrnné opakování. Učebnice obsahuje množství úkolů k procvičení, básniček, hry, samostatné práce, doplňující mluvnické i slohové úkoly; je přehledná a bohatě ilustrovaná. V textu jsou zařazeny odkazy na příslušné strany v pracovních sešitech Český jazyk 2 nově, 1. a 2. díl (formát A4). Orientaci v učebnici usnadňují různobarevné podklad (zelenou jsou podloženy názvy jednotlivých kapitol, žlutou barvou definice). Navíc učebnice obsahuje piktogramy, které žákům usnadňují orientaci ve cvičeních a aktivitách. V učebnici jsou uplatněny mezipředmětové vztahy (zejména prvouka, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnost). NNS2-55

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.