KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ČESKÝ JAZYK 6 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (RVP)

ČESKÝ JAZYK 6 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (RVP)

Autor: Hošnová Eva a kolektiv
Nakladatel: SPN
EAN: 9788072356157
Žánr: Učebnice pro ZŠ
Rok vydání: 2018
Stav: Není skladem
CENA: 179 Kč
Anotace

Výklad učiva vychází z popisu jazykových jevů a zároveň důsledně přihlíží i k jejich funkci v komunikátech různého funkčněstylového zaměření. Látka je do jednotlivých oddílů rozvržena podle jednotlivých jazykových rovin, zvlášť je vyčleněno učivo o slohu a komunikaci. Učebnice poskytuje vhodný materiál k rozvíjení potřebných kompetencí – kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativních, sociálních a personálních, občanských a pracovních. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, jeden pracovní sešit a metodická příručka pro učitele, v níž učitelé najdou také řešení všech cvičení z učebnice i pracovního sešitu. Obsah učiva: jazyk a jeho útvary, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, tvarosloví, skladba, sloh a komunikace.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.