KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ČESKÝ JAZYK 9 UČEBNICE /SEPTIMA/

ČESKÝ JAZYK 9 UČEBNICE /SEPTIMA/

Autor: Bendáková, Lusková
Nakladatel: Septima Praha
EAN: 9788072163441
Žánr: Učebnice pro ZŠ
Rok vydání: 2016
Stav: Není skladem
CENA: 119 Kč
Anotace

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. V této učebnici se upevňují znalosti pravopisu a dokončuje procvičování slovních druhů (zejména podstatných a přídavných jmen) a větné skladby (věta jednoduchá a souvětí). Závěr učebnice tvoří přehled probraného učiva. Text učebnice doplňují barevné ilustrace Šárky Boháčové. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. 8884/2015 dne 30. 3. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Český jazyk a literatura, podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením s dobou platnosti šest let.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.