KATEGORIE

DETAIL KNIHY

KDYŽ DĚTEM NEJDE ČTENÍ 1

KDYŽ DĚTEM NEJDE ČTENÍ 1

Autor: Emmerlingová Stanislava
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026218982
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2022
Stav: Skladem
CENA: 179 Kč
Anotace

Ètení slov s otevøenou slabikou Tyto pracovní listy jsou zábavnou èítankou, urèenou dìtem, které pøi bìžné výuce ètení v první tøídì nezvládly plynulé ètení otevøených slabik a slov z nich složených a které ètou bez porozumìní. Pracovní listy jsou vhodné i pro individuální práci s dyslektickými dìtmi integrovanými v bìžných tøídách základní školy, pøípadnì k výuce ètení ve specializovaných dyslektických tøídách, zvláštních školách, a také k nácviku ètení v pedagogicko-psychologických poradnách, nebo v domácím prostøedí pod vedením rodièù, s vyuèujícím dítìte nebo se speciálním pedagogem.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.