KATEGORIE

DETAIL KNIHY

KDYŽ NIETZSCHE PLAKAL

KDYŽ NIETZSCHE PLAKAL

Autor: Yalom, Irvin D.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026206415
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2014
Stav: Skladem
Běžná cena: 399 Kč
AKČNÍ CENA: 380 Kč
Anotace

Jeden z bestsellerových románù prominentního amerického psychoterapeuta. Dìj románu nás pøivádí do Vídnì devatenáctého století, do kolébky psychoanalýzy. Hlavními protagonisty fiktivního pøíbìhu jsou filozof Fridrich Nietzsche a psycholog, jeden z otcù psychoanalýzy, Josef Breuer. Na pozadí vztahu mezi jedním z nejvìtších evropských filozofù a nadaným terapeutem dochází k setkání svìtù filozofie a psychologie. Když Nietzsche plakal je pøíbìh o posedlosti, o zachraòující moci pøátelství, o úkolu odborníka pohlédnout do tváøe vlastnímu démonu a tak nalézt schopnost pomoci svému klientovi. Tuto knihu si mùžete u nás koupit jako CD nebo jako mp3 ke stažení v e-shopech Audiotéka nebo Audiolibrix.
Irvin D. Yalom je profesorem psychiatrie na Stanfordovì univerzitì. V nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Lži na pohovce, Když Nietzsche plakal, Máma a smysl života, Chvála psychoterapie, Láska a její kat, Každý den o trochu blíž, Léèba Schopenhauerem.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.