KATEGORIE

DETAIL KNIHY

KNIHA O DUŠI

KNIHA O DUŠI

Autor: Moore Thomas
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026205265
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2013
Stav: Není skladem
Běžná cena: 315 Kč
AKČNÍ CENA: 300 Kč
Anotace

Autor se nezamìøuje na ideu duše, ale na konkrétní zpùsoby, jak mùžeme peèovat o duši v bìhu všedního dne. Pouèení nachází v mytologii, v Platonových spisech, u renesanèních teologù, v literatuøe romantických básníkù i ve Freudovì a Jungovì psychologii.Jeho úvahy pøedstavují poutavou syntézu a ústí v praktických podnìtech, jak dopøát duši hloubku.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.