KATEGORIE

DETAIL KNIHY

KRÁL, VÁLEČNÍK, KOUZELNÍK, MILOVNÍK - ČTYŘI MUŽSKÉ ARCHETYPY

KRÁL, VÁLEČNÍK, KOUZELNÍK, MILOVNÍK - ČTYŘI MUŽSKÉ ARCHETYPY

Autor: Moore R., Gillette D.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026207818
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2015
Stav: Skladem
Běžná cena: 299 Kč
AKČNÍ CENA: 285 Kč
Anotace

Tato kniha se snaží znovuobjevit, posílit a podpoøit mužnost v mužích. Podle autorù je mužství utvoøeno ètyømi archetypickými mužskými energiemi, které jsou všem mužùm vrozené a slouží rùzným úèelùm. Aby se muž stal opravdovým, musí projít iniciací chlapce v muže a rozvinout všechny tyto síly: Krále, Váleèníka, Kouzelníka i Milovníka. Zralá mužnost není mocichtivá ani násilnická, ale mocná a tvoøivá. Spoleènì s Blyovým Železným Janem mìla kniha obrovský vliv na rozvoj mužského hnutí. Robert Moore je jungiánský analytický psycholog a profesor psychologie a náboženství v Teologickém semináøi v Chicagu. V Portálu vyšel sborník C. G. Jung a køesanská spiritualita (1998), který editoval. Douglas Gillette je mytolog a pastoraèní poradce.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.