KATEGORIE

DETAIL KNIHY

LIDOVÉ PÍSNIČKY A HRY S NIMI

LIDOVÉ PÍSNIČKY A HRY S NIMI

Autor: Šimanovský Z., Tichá A.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026210702
Žánr: HUDEBNINY, NAUKA O HUDBĚ
Rok vydání: 2013
Stav: Skladem
Běžná cena: 259 Kč
AKČNÍ CENA: 247 Kč
Anotace

Soubor známých lidových písnièek doplnìný struènými návody ke hrám a námìty, jak téma písnièky rozvíjet. Všechny písnì (je jich celkem 104) jsou vybrány s ohledem na rozsah dìtského hlasu a patøí k tìm, které by dìti mìly znát. Knížka se mùže stát užiteèným pomocníkem v mateøských i základních školách a také pøispìt ke zpívání v rodinách. Autoøi nabízejí i prùpravné hry, s jejichž pomocí lze dìti nauèit nìkterým potøebným dovednostem: dýchání pøi zpìvu, držení tìla, èistotì zpìvu, dodržování rytmu.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.