KATEGORIE

DETAIL KNIHY

MÁMA A SMYSL ŽIVOTA

MÁMA A SMYSL ŽIVOTA

Autor: Yalom, Irvin D.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026206422
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2010
Stav: Skladem
Běžná cena: 359 Kč
AKČNÍ CENA: 342 Kč
Anotace

Máma a smysl života je dlouho oèekávaným volným pokraèováním Yalomova bestselleru Láska a její kat. Podobnì jako pøedchozí kniha je i tento titul beletristickým pøevyprávìním pøíbìhù z Yalomovy praxe (pìti pøíbìhù Yalomových klientù a jednoho vlastního), které ètenáøe konfrontují s nejvýznamnìjšími zmìnami v lidském životì.
Irvin D. Yalom je profesorem psychiatrie na Stanfordovì univerzitì. V nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Lži na pohovce, Když Nietzsche plakal, Máma a smysl života, Chvála psychoterapie, Láska a její kat, Každý den o trochu blíž, Léèba Schopenhauerem.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.