KATEGORIE

DETAIL KNIHY

MOTÝLEK MOTÝL

MOTÝLEK MOTÝL

Autor: Horáček Petr
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026220527
Žánr: Dětská (do 10 let)
Rok vydání: 2023
Stav: Skladem
Běžná cena: 249 Kč
AKČNÍ CENA: 237 Kč
Anotace

Lucinèina zahrada je plná barevných tvorù, kteøí bzuèí, ševelí a poletují. Ale kde se schovává ten, kterého má ze všech nejradìji? Nádherný, pestrobarevný motýl?
Krásná kniha, ze které na konci vyletí opravdický motýl. Tedy, skoro. Ale úžas malých (i velkých) ètenáøù je i tak zajištìn.
Petr Horáèek je výtvarník a autor velmi úspìšné série dìtských knih. Jeho knihy byly pøeloženy do nìkolika jazykù a vyhrály øadu mezinárodních cen. Žije a pracuje ve Velké Británii. V Portále vyšly jeho úspìšné knihy Papuchalk Petr, Husa Líza, O myšce, která se nebála, Jak myška snìdla mìsíc, Nový domek pro myšku, Slon, leporela Do pelíšku, Kdopak tu spí aj.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.