KATEGORIE

DETAIL KNIHY

NEJKRÁSNĚJŠÍ POVOLÁNÍ - INSPIRAT. KNIHA FIRMY BAŤA Z R.1939

NEJKRÁSNĚJŠÍ POVOLÁNÍ - INSPIRAT. KNIHA FIRMY BAŤA Z R.1939

Autor: Veselý Vilém
Nakladatel: Nadace Tomáše Bati
EAN: 9788090856356
Žánr: Marketing a management
Rok vydání: 2023
Stav: Není skladem
Běžná cena: 349 Kč
AKČNÍ CENA: 332 Kč
Anotace

„Není žádným tajemstvím, že firma Baťa v rámci vzdělávání svých spolupracovníků opakovaně přinášela zajímavé zahraniční tituly v českém jazyce, mezi které se řadí zrovna tak i Nejkrásnější povolání. Za nejkrásnější povolání bylo považováno to, které pomáhalo naplňovat lidské sny a touhy – prodavačství, obchodní činnost a služba zákazníkovi všeobecně. Nenechte se však mýlit, že tato kniha bylo určena jen lidem v obchodě, naopak. Kniha Nejkrásnější povolání zcela naplnˇuje batˇovskou mysˇlenku, zˇe kazˇdy´ z na´s ma´ v zˇivoteˇ sve´ za´kazni´ky a nemusi´ prˇitom nic proda´vat – jedna´ se o cˇleny rodiny, prˇa´tele, kolegy a zna´me´,“ uvedla Gabriela Končitíková, ředitelka Nadace Tomáše Bati s tím, že publikovaný text má povzbuzuji´ci´ charakter. „Kdykoliv cˇloveˇka prˇepadly chmury cˇi nejistota, meˇl si prˇecˇi´st neˇkterou z kapitol a ujistit se v tom, zˇe je norma´lni´, obcˇas se ci´tit smutneˇ a ztratit smeˇr, ale zˇe je zbytecˇne´ v takove´ na´ladeˇ zu°sta´vat dlouhodobeˇ.“

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.