KATEGORIE

DETAIL KNIHY

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA (2. VYDÁNÍ)

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA (2. VYDÁNÍ)

Autor: Pokorná, Lasák, Kotásek a kol.
Nakladatel: C.H.Beck
EAN: 9788074008672
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2022
Stav: Skladem
Běžná cena: 990 Kč
AKČNÍ CENA: 941 Kč
Anotace

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších soudů. Pedagogickým cílem autorů bylo přiblížit studentům praktickou aplikaci právní úpravy. Text je proto seskupen do tematických celků, které zdůrazňují různé pohledy na právní úpravu – pohled společníka, obchodního partnera, věřitele. V samostatné části je obsažen výklad o postavení obchodních korporací na kapitálovém trhu. Zpracování textu zachovává postup od obecnějších otázek k otázkám speciálním, snaží se zvýraznit odlišnosti na pozadí společného obecného základu. Kapitoly věnované ve druhé části jednotlivým formám obchodních korporací mají vždy totožné členění, aby umožňovaly vzájemné srovnání i mezi těmito formami.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.