KATEGORIE

DETAIL KNIHY

PSYCHOSOMATIKA

PSYCHOSOMATIKA

Autor: Danzer Gerhard
Nakladatel: Portál
EAN: 9788073677183
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2010
Stav: Není skladem
Běžná cena: 309 Kč
AKČNÍ CENA: 294 Kč
Anotace

Celostní pohled na zdraví tìla i duše O psychosomatice se s nadsázkou hovoøilo jako o medicínì budoucnosti, protože odkrývá souvislosti mezi tìlem a psychikou èlovìka a poukazuje na psychické pozadí øady somatických onemocnìní. Dnes již byl psychosomatický pohled integrován v øadì medicínských oblastí. Autor nejprve uvádí do oblasti psychosomatiky, nastiòuje její historické koøeny i vývoj a charakterizuje jednotlivé školy a smìry. V druhé èásti pak spolu se svými spoluautory rozebírá patnáct klasických psychosomatických onemocnìní. Pøedností knihy je již to, že je napsána na zpùsob øady konkrétních sond do spletité oblasti lidského zdraví, èetné kazuistiky dokreslují i pøíklady z literatury, historie apod. Autoøi jsou navíc kromì psychologie èi medicíny vzdìláni i v oborech jako je filozofie, literární vìdy a kulturologie.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.