KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ROZVOJ VNÍMÁNÍ A POZNÁVÁNÍ 1

ROZVOJ VNÍMÁNÍ A POZNÁVÁNÍ 1

Autor: Pokorná Věra
Nakladatel: Portál
EAN: 9788073677947
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2011
Stav: Není skladem
CENA: 145 Kč
Anotace

Soubor pracovních listù zamìøených na rozvoj vnímání a poznávání navazuje na metodickou pøíruèku Cvièení pro dìti se specifickými poruchami uèení a dává pracovníkùm pedagogicko-psychologických poraden, speciálnì pedagogických center a pøedevším uèitelùm a rodièùm dìtí možnost provádìt s dìtmi bez dlouhé pøípravy jednotlivá cvièení. Pracovní listy jsou urèeny pøedevším dìtem se specifickými poruchami uèení, ale pomohou rozvíjet vnímání a poznávání i dìtem zdravým.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.