KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ROZVOJ VNÍMÁNÍ A POZNÁVÁNÍ 2

ROZVOJ VNÍMÁNÍ A POZNÁVÁNÍ 2

Autor: Pokorná Věra
Nakladatel: Portál
EAN: 9788073677954
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2011
Stav: Není skladem
CENA: 135 Kč
Anotace

Soubor pracovních listù zamìøených na rozvoj logického myšlení a základy matematiky je pokraèováním prvního svazku pracovních listù. Pracovní listy jsou urèeny pøedevším dìtem se specifickými poruchami uèení, ale pomohou rozvíjet vnímání a poznávání všem dìtem. Schopnost soustøedit se, pamatovat si a schopnost co nejpøesnìji pøijímat a zpracovávat informace, tedy vnímat, se vzájemnì ovlivòují a prolínají. Nemùžeme dobøe pøijímat a zpracovávat informace, pokud se nedokážeme správnì soustøedit.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.