KATEGORIE

DETAIL KNIHY

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ 2

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ 2

Autor: Hora-Hořejš Petr
Nakladatel: Via Facit
EAN: 9798072140144
Žánr: Historie
Rok vydání: 1997
Stav: Není skladem
Běžná cena: 429 Kč
AKČNÍ CENA: 408 Kč
Anotace

Od časů Přemysla Otakara I. Do nástupu Habsburků (1197 – 1526). Ocitáme se na prahu 13. století. V éře vrcholného feudalismu. Tedy v čase hlubokých proměn společnosti, ekonomiky, životního stylu. Osídlování dosud neobydlených prostor mění tvář české krajiny. Přibývá obdělávané půdy. Nové agrotechnické postupy umocňují její plodnost. Rodí se nový typ lidské pospolitosti, středověká města střediska kvetoucích řemesel i obchodu. Upevňuje se český feudální stát. Roku 1212 se Zlatou bulou sicilskou stává dědičným královstvím. Korunu Přemyslovců od té doby panovník předává prvorozenému synovi. O toto upevnění samostatnosti a územní nedělitelnosti českého státu se zasloužil Přemysl Otakar I., který obratně a velmi účelově využil svárů uvnitř římskoněmecké říše a vydobyl svému majestátu uznání všech rozhodujících autorit včetně císaře a papeže. Období hluboké krize konečně pominulo... Kniha je doporučena Ministerstvem školství ČR jako četba k výuce dějepisu pro ZŠ a SŠ.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.