KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1452 EVROPSKÉ PRÁVO

ÚZ 1452 EVROPSKÉ PRÁVO

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074884894
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2021
Stav: Skladem
Běžná cena: 159 Kč
AKČNÍ CENA: 152 Kč
Anotace

Předpisy z oblasti evropského práva dosud v edici "ÚZ" vyšly pod č. 446, 625, 749, 764, 1025, 1225 a 1311. Toto č. 1452 se od č. 1311 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.Obsah publikace:KAPITOLA I - ZAKLÁDACÍ SMLOUVY
 • Smlouva o fungování Evropské unie%)

 • Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)

 • Smlouva o Evropské unii

 • Jednotný evropský pakt

 • Protokoly k zakládacím smlouvám

 • Listina základních práv Evropské unie

 • Vysvětlení k Listině základních právKAPITOLA II - SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ ČR A DALŠÍCH ZEMÍ K EU
 • Sdělení č. 44/2004 Sb. m. s., smlouva o přistoupení České republiky a dalších zemí k EU (vybraná ustanovení)KAPITOLA III - LISABONSKÁ SMLOUVA
 • Sdělení č. 111/2009 Sb. m. s., o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (vybraná ustanovení)KAPITOLA IV - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 • Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

 • Směrnice rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonůKAPITOLA V - ÚSTAVA ČR, SROVNÁVACÍ TABULKY (1997)
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (vybraná ustanovení)

 • Srovnávací tabulky (Amsterodamská smlouva, 1997)%) Smlouva o založení Evropského společenství byla Lisabonskou smlouvou přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské unie.


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.