KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1581 OBCE, KRAJE, HL.M.PRAHA. ÚŘEDNÍCI. OBECNÍ POLICIE

ÚZ 1581 OBCE, KRAJE, HL.M.PRAHA. ÚŘEDNÍCI. OBECNÍ POLICIE

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074886232
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2024
Stav: Skladem
Běžná cena: 187 Kč
AKČNÍ CENA: 178 Kč
Anotace

V edici "ÚZ" dosud vyšly předpisy týkající se obcí, okresních úřadů a samosprávy pod č. 202, 222, 255, 274, 329, 356, 378, 422, 487, 547, 583, 620, 661, 689, 728, 783, 829, 891, 952, 1029, 1077, 1134, 1192, 1229, 1281, 1345, 1397 a 1472. Toto číslo 1581 se od č. 1472 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.

Obsah publikace:kapitola I – ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ STÁTU
 • Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

 • Zákon č. 314/2002 Sb.,11 o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

 • Vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

 • Vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresuKAPITOLA II – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - OBCE, KRAJE, hl. m. PRAHA
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (vybraná ustanovení)

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení)

 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 • Sdělení č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy

 • Přehled zákona o obcích (obecní zřízení)

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 • Přehled zákona o krajích (krajské zřízení)

 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 • Přehled zákona o hlavním městě Praze

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

 • Sdělení č. 419/2023 Sb., o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

 • Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí

 • Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadůKAPITOLA III – ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

 • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

 • Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celkůKAPITOLA IV – OBECNÍ POLICIE
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

 • Vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

 • Zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republikyKAPITOLA V – OSTATNÍ
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 • Vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

 • Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) (vybraná ustanovení)
Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.