KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1486 POPLATKY

ÚZ 1486 POPLATKY

Autor: neuveden
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885259
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2022
Stav: Není skladem
Běžná cena: 95 Kč
AKČNÍ CENA: 91 Kč
Anotace

V edici ÚZ dosud vyšly poplatky pod č. 49, 87, 125, 164, 203, 236, 284, 348, 426, 482, 503, 579, 629, 675, 724, 788, 832, 858, 894, 958, 1033, 1089, 1137, 1191, 1257, 1341 a 1427. Toto č. 1486 se od č. 1427 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Kapitola I – Poplatky správní
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchKapitola II – Poplatky místní
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchKapitola III – Poplatky soudní
 • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

 • Vyhláška č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků

 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku - vybraná ustanovení

 • Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci - vybraná ustanoveníKapitola IV – Poplatky ostatní
 • Nařízení vlády č. 19/2020 Sb., o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - vybraná ustanovení

 • Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů

 • Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) - vybraná ustanovení

 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - vybraná ustanovení

 • Nařízení vlády č. 412/2000 Sb., o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - vybraná ustanovení

 • Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

 • Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby - vybraná ustanovení


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.