KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1592 TRESTNÍ PŘEDPISY (UZÁVĚRKA 15.4.2024)

ÚZ 1592 TRESTNÍ PŘEDPISY (UZÁVĚRKA 15.4.2024)

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074886348
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2024
Stav: Skladem
Běžná cena: 287 Kč
AKČNÍ CENA: 273 Kč
Anotace

Trestní předpisy a přestupky dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 16, 39, 117, 150, 175, 192, 215, 246, 272, 282, 314, 322, 350, 392, 414, 434, 459, 486, 489, 558, 580, 622, 655, 679, 716 (čísla 721 a 747 obsahovala pouze trestní zákoník a trestní řád), 768, 825, 870, 909, 930, 966, 1006, 1083, 1143, 1187, 1208, 1259, 1289, 1342, 1389, 1437, 1456, 1491 a 1516. Toto č. 1592 se od č. 1516 liší v předpisech vyznačených v obsahu tučným písmem.

Obsah publikace:kapitola I - TRESTNÍ PŘEDPISY
 • Přehled trestního zákoníku

 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

 • Nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)

 • Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)

 • Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

 • Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)

 • Přehled trestního řádu

 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 • Vyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

 • Vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

 • Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

 • Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

 • Vyhláška č. 508/2020 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

 • Vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

 • Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

 • Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

 • Vyhláška č. 88/2015 Sb., o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

 • Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonůkapitola II - VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY
 • Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

 • Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

 • Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů – účinnost do 31. 12. 2024

 • Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobodykapitola III - VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE
 • Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů – účinnost od 1. 5. 2024kapitola IV - VÝKON VAZBY
 • Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

 • Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazbykapitola V - PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
 • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)kapitola VI - OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

 • Vyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů

 • Vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů (přílohy č. 1 až 3 zdarma na www.tre.sagit.cz)kapitola VII - AMNESTIE od roku 2013
 • Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 2013


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.