KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1527 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2023

ÚZ 1527 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2023

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885686
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2023
Stav: Skladem
Běžná cena: 187 Kč
AKČNÍ CENA: 178 Kč
Anotace

Předpisy z oblasti zdravotního pojištění a zdravotní péče dosud vyšly v edici ÚZ pod č. 2-3, 15, 38, 58, 70, 91, 107, 130, 145, 185, 207, 232, 267, 290, 340, 364, 393, 419, 454, 509, 553, 573, 606, 646, 681, 725, 758, 800, 844, 863, 904, 948, 1022, 1069, 1097, 1180, 1236, 1290, 1352, 1417 a 1475. Toto č. 1527 se od č. 1475 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Obsah publikace:
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • Vyhláška č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

 • Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

 • Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

 • Vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz)

 • Vyhláška č. 527/2021 Sb., o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

 • Vyhláška č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

 • Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

 • Vyhláška č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 125/2018 Sb., o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • Vyhláška č. 469/2017 Sb., o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

 • Vyhláška č. 98/2022 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění

 • Vyhláška č. 99/2022 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023

 • Vyhláška č. 351/2022 Sb., o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny

 • Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.