KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1528 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2023

ÚZ 1528 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2023

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885693
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2023
Stav: Skladem
Běžná cena: 199 Kč
AKČNÍ CENA: 190 Kč
Anotace

Předpisy z oblasti sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 2-3, 15, 38, 58, 60, 90, 115, 147, 166, 178, 197, 216, 252, 289, 339, 371, 389, 400, 445, 478, 524, 552, 566, 564, 594, 624, 644, 688 a 696 (pouze Nemocenské pojištění), 701, 741, 775, 810, 880, 941, 1014, 1066, 1121, 1178, 1246, 1296, 1355, 1416 a 1473. Toto č. 1528 se od č. 1473 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Obsah publikace:Kapitola I – Pojistné na sociální zabezpečení
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiKapitola II – Nemocenské pojištění
 • Přehled zákona o nemocenském pojištění

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 • Vyhláška č. 481/2006 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

 • Vyhláška č. 78/2014 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

 • Sdělení č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

 • Sdělení č. 270/2019, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

 • Sdělení č. 435/2020 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

 • Sdělení č. 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

 • Sdělení č. 380/2021 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022

 • Sdělení č. 319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023

 • Sdělení č. 320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníKapitola III – Důchodové pojištění
 • Přehled zákona o důchodovém pojištění

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 • Nařízení vlády ČSFR č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům

 • Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 • Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)

 • Nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

 • Nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie

 • Vyhláška č. 19/2014 Sb. o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

 • Nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

 • Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

 • Nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

 • Nařízení vlády č. 261/2019 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

 • Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

 • Nařízení vlády č. 382/2020 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

 • Nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 357/2021 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 36/2022 Sb., o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 137/2022 Sb.,334 o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

 • Nařízení vlády č. 291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023Kapitola IV – Organizace a provádění sociálního zabezpečení
 • Přehled zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

 • Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) - viz kapitolu III

 • Vyhláška č. 78/2014 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným - viz kapitolu II

 • Vyhláška č. 339/2014 Sb., o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.