KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1570 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2024

ÚZ 1570 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2024

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074886126
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2024
Stav: Skladem
Běžná cena: 219 Kč
AKČNÍ CENA: 209 Kč
Anotace

Předpisy z oblasti sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 2-3, 15, 38, 58, 60, 90, 115, 147, 166, 178, 197, 216, 252, 289, 339, 371, 389, 400, 445, 478, 524, 552, 566, 564, 594, 624, 644, 688 a 696 (pouze Nemocenské pojištění), 701, 741, 775, 810, 880, 941, 1014, 1066, 1121, 1178, 1246, 1296, 1355, 1416, 1473 a 1528. Toto č. 1570 se od č. 1528 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Obsah publikace:Kapitola I – Pojistné na sociální zabezpečení
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • Zákon č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladůKapitola II – Nemocenské pojištění
 • Přehled zákona o nemocenském pojištění

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 • Vyhláška č. 481/2006 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

 • Vyhláška č. 78/2014 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

 • Sdělení č. 435/2020 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

 • Sdělení č. 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

 • Sdělení č. 380/2021 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022

 • Sdělení č. 319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023

 • Sdělení č. 320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

 • Sdělení č. 313/2023 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024Kapitola III – Důchodové pojištění
 • Přehled zákona o důchodovém pojištění

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 • Nařízení vlády ČSFR č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům

 • Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 • Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)

 • Nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

 • Nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie

 • Vyhláška č. 19/2014 Sb. o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

 • Nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

 • Nařízení vlády č. 261/2019 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

 • Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

 • Nařízení vlády č. 382/2020 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

 • Nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 357/2021 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 36/2022 Sb., o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 137/2022 Sb.,334 o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

 • Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

 • Nařízení vlády č. 291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023

 • Nařízení vlády č. 286/2023 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024Kapitola IV – Organizace a provádění sociálního zabezpečení
 • Přehled zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

 • Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) - viz kapitolu III

 • Vyhláška č. 78/2014 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným - viz kapitolu II

 • Vyhláška č. 339/2014 Sb., o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.