KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1539 OCHRANA SPOTŘEBITELE. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

ÚZ 1539 OCHRANA SPOTŘEBITELE. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885808
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2023
Stav: Skladem
Běžná cena: 189 Kč
AKČNÍ CENA: 180 Kč
Anotace

Předpisy týkající se ochrany spotřebitele dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 50, 80, 113, 124, 138, 180, 206, 228, 262, 296, 328, 351, 374, 383, 397, 431, 442, 485, 512, 585, 663, 733, 777, 833, 888, 963, 1030, 1078, 1119, 1160, 1218, 1327, 1403, 1453 a 1511. Toto č. 1539 se od č. 1511 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Obsah publikace:
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 • Vyhláška č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech

 • Vyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového skla

 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

 • Vyhláška č. 65/2014 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 22/1997 Sb.

 • Vyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

 • Sdělení č. 438/2008 Sb., o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem

 • Sdělení č. 385/2010 Sb., o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace

 • Sdělení č. 30/2013 Sb., o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 110/1997 Sb.

 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

 • Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

 • Nařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh

 • Nařízení vlády č. 256/2009 Sb., kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

 • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 90/2016 Sb.

 • Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

 • Vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

 • Vyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebního úvěrů

 • Vyhláška č. 399/2021 Sb., o úvěrových ukazatelích

 • Zákon č. 87/2023 Sb., o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.