KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1540 SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM. EGOVERNMENT. KYBERN.B

ÚZ 1540 SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM. EGOVERNMENT. KYBERN.B

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885815
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2023
Stav: Skladem
Běžná cena: 199 Kč
AKČNÍ CENA: 190 Kč
Anotace

Právní předpisy v oblasti Svobodného přístupu k informacím, Elektronických komunikací, eGorvernmentu a Kybernetické bezpečnosti dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 1026, 1051, 1123, 1152, 1212, 1320, 1368, 1445 a 1490. Toto číslo 1540 se od č. 1490 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.OBSAHkapitola I - SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, s přihlédnutím ke sdělení o opravě tiskové chyby uveřejněnému v částce 229/2020 Sbírky zákonůkapitola II - EGOVERNMENT
 • Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

 • Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

 • Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 111/2009 Sb.

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 • Nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy

 • Vyhláška č. 433/2020 Sb., o údajích vedených v katalogu cloud computingu

 • Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 365/2000 Sb.

 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 250/2017 Sb.

 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonůkapitola III - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

 • Vyhláška č. 134/2012 Sb., o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny

 • Vyhláška č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

 • Nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

 • Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 127/2005 Sb.kapitola IV - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

 • Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

 • Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

 • Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 181/2014 Sb.


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.