KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, KOMENTÁŘ

ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, KOMENTÁŘ

Autor: Furek, Rothanzl, Jirovec
Nakladatel: C.H.Beck
EAN: 9788074002731
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2016
Stav: Není skladem
Běžná cena: 1990 Kč
AKČNÍ CENA: 1891 Kč
Anotace

Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (a jeho prováděcím předpisům), navazuje na předchozí dvě úspěšná vydání v již zaniklém nakladatelství Linde Praha a. s. Od posledního z nich sice uplynuly pouhé čtyři roky, a ač se může zdát, že za tak krátkou dobu nemohlo dojít k výraznějším změnám v oblasti práva na informace, opak je pravdou. Především v letošním roce došlo k významné novelizaci zákona v souvislosti s transpozicí směrnice 2013/37/EU, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Kromě toho, nebo snad především, zákon za uplynulé čtyři roky velmi významným způsobem dotvořila judikatura správních soudů.

Komentář je určen především povinným subjektům, ale využijí jej i žadatelé o informace. Autoři, kteří pracují ve veřejné správě nebo svůj profesní život ve veřejné správě začínali, se snaží poskytnout pokud možno ucelený výklad zákona s ohledem na praktické problémy, s nimiž se aplikující orgány mohou setkat či již setkaly. Výklad proto vychází z judikatury správních soudů i z dostupné odborné literatury. Součástí komentáře jsou též vzory úkonů povinných subjektů a rozsáhlý citační aparát relevantních soudních rozhodnutí. Komentář vychází z právního stavu a stavu judikatury k 31. říjnu 2015.

Související tituly:

BK27 Správní řád. Komentář

EJ110 Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví v letech 2003 - 2013

EKZ150 Správní řád. Komentář

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.